Socker's Funny Web Pages

Statistika webgarden

Úprava textu

<b>tučný text</b>
<u>podtrržený text</u>
<i>text kurzívou</i>
<strike>škrtnutý text</strike>
<marquee>Jezdící text</marquee>
<font color="red">červený text</font>
<font size="5">text s velikostí 5</font>
<font face="Comic sans MS">text typu Comic sans MS</font>